1/2 Fairy

1/2 Fairy

Tác giả: Chưa xác đinh Thể loại: Drama, Fantasy, Shoujo Số chương: 1 Tình trạng: Còn tiêp Nguồn: Chưa xác định
Đọc từ đầu Đọc chương mới
Nội Dung
Ellen chuyển về nhà mới ở vùng nông thôn. Ở đây cô gặp một yêu tinh tóc xanh, tính tình vô cùng năng động. Còn cô là một bán tiên...
Danh Sách Chương
Bình Luận
  Gợi Ý Cho Bạn
I am Sherlock
Mejaz - Nhân gian ngọc
Hôn Đồ Mạch Lộ
Becchin to Mandara
Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ
Ghost Beside Him
Premarital Relationship