After Transformation, Mine and Her Wild Fantasy

After Transformation, Mine and Her Wild Fantasy

Tác giả: Chưa xác đinh Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Manhua, Martial Arts Số chương: 7 Tình trạng: Còn tiêp Nguồn: Chưa xác định
Đọc từ đầu Đọc chương mới
Nội Dung
Tỉnh lại, mất trí nhớ, tự nhiên thấy mình có 2 cơ thể và điều khiển được cả 2 cùng 1 lúc (Đại khái là như Pain, nhưng ít xác hơn).
Danh Sách Chương
Bình Luận
  Gợi Ý Cho Bạn
Pika Ichi
Asterix
Pacific Rim
Siberia 56
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma
Tấm Da Người 2