Cate Land

Cate Land

Tác giả: Chưa xác đinh Thể loại: Fantasy, Manhua, Truyện Màu, Xuyên Không Số chương: 2 Tình trạng: Còn tiêp Nguồn: Chưa xác định
Đọc từ đầu Đọc chương mới
Nội Dung
Sao để trở thành đầu bếp mà không có khiếu nấu nướng nào? Không có gì phải xoắn! Có con dao thần thánh trong tay thì cả thế giới là của bạn. Từ đấy, Phúc Nghiêm Trạch bắt đầu con đường trở thành Vua đầu bếp (Chúa Harem)!
Danh Sách Chương
Bình Luận
  Gợi Ý Cho Bạn
Vũ Điệu Của Rồng
Ông anh loli của tôi
Vương quốc của Bảo Thạch
Trăng Cuối Tháng
Thất hình đại tội
Sư Phụ Là Đào Hoa Yêu
Thừa Thụ Sư